Tajemství mikrosvětů

Doc. RNDr. František Weyda, CSc.

Slovo autora

Mikrosvět. Svět tak malých struktur, že je nemůžeme vidět. Ani lupa nám na to nestačí. Ani obyčejný mikroskop. Svět tajemný a neuchopitelný pro většinu lidí. Ne tak pro vědce. Téma mikrosvět se často vyskytuje v celé řadě výzkumných projektů moderní vědy od fyziky až po filosofii. Také pro mne se odhalování tajemství mikrosvěta nebo lépe řečeno mikrosvětů stalo takřka denním chlebem. Pomocí elektronových mikroskopů jsem řešil celou řadu problémů týkajících se nejrůznějších mikrostruktur biologických objektů. Vědecká metoda, tisíce hodin intenzívní vědecké práce, seriozní vědecké publikace, vystupování na vědeckých konferencích doma i ve světě- toho jsem si užil do sytosti. Při noření se do mikrosvětů pomocí elektronových mikroskopů jsem si záhy uvědomil, co krásy se zde skrývá. A těch tajemství. Ve vzácných chvilkách mezi výzkumy pro vědecké poznání jsem si začal těchto krás více všímat a také je zaznamenávat. A pak, ve chvílích relaxace doma u počítače, jsem se do mikrosvětů nořil znovu a zkusil si s nafotografovanými obrázky hrát. Pomocí speciálních postupů jsem začal přidávat k těmto obrázkům v šedé škále další rozměr- barvu. Nejprve jsem tyto původně vědecké obrázky jen lehce barevně upravil pro účely popularizace vědy. Později jsem vybrané obrázky výtvarně zpracovával, až některé přešly spíše do oblasti virtuální reality. Tato výstava je nástinem mých především výtvarných snah o zachycení a dotvoření krásy a tajemství mikrosvětů.

Výstava nám může poskytnout chvilku blahodárného zastavení a pokochání se atmosférou mikrosvětů, které jsou bohudík jiné než náš příliš uspěchaný „makrosvět“. V mikrosvětech, které vám zde představuji, vládne převážně ticho a klid. Nikdo tu nikam nechvátá. Nikdo se tu nestresuje. Mikrosvěty nás překvapí nebývalou krásou svých krajin a struktur dosud nepoznaných. Při troše fantazie pak můžeme rozeznat i tváře jejich obyvatel. Právě fantazii se tu meze nekladou a to je veskrze osvěžující.

Fotografie jsou chráněny autorským zákonem. Kopírování a nakládání s nimi bez vědomí autora není dovoleno. Děkujeme, že to respektujete.

... jste na konci výstavy ...

Došli jste až na konec této výstavy- a já se s vámi loučím, milí návštěvníci. Doufám, že mi prominete, kam až jsem na této výstavě zašel při práci s původně vědeckými obrázky. Prominout mi to lze, vždyť se nejedná o prezentaci vědy, tam bych byl nekompromisní. Ale tady se jedná o radost z krásy lidským okem neviditelných světů - a tedy snad si můžeme alespoň chvíli hrát. Neztratili jsme ale schopnost si hrát v dnešní uspěchané době? Jsme stále více a více serióznější a zodpovědnější- ale ruku na srdce, je to na tom našem reálném světě vždy a všude vidět? Proč si tedy nezaskočit alespoň na chvíli do mikrosvětů? Pokochat se tamní krásou, popustit uzdu fantazii. Zrelaxovat se do dalších bojů o vlastní přežití…

Hodně krásy vnímané z mikrosvětů, ale i z toho našeho reálného světa (a krásy je tu stále dost a dost) vám přeje autor výstavy.

doc. RNDr. František Weyda, CSc
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
weydafk@seznam.cz

Poděkování

Snímky byly většinou nafotografovány v elektronových mikroskopech v Laboratoři elektronové mikroskopie Parazitologického ústavu v Biologickém centru Akademie věd v.v.i. v Českých Budějovicích. Chtěl bych poděkovat vedoucí laboratoře Ing. Janě Nebesářové, CSc. i celému kolektivu laboratoře za milou spolupráci.

Jeden z těchto mikroskopů je na fotografii. Jedná se o specializovaný rastrovací elektronový mikroskop typu LT-FESEM (Low Temperature Field Emission Electron Microscope). Tento mikroskop nám umožňuje pracovat s čerstvými biologickými objekty (třeba živými), které například prudce zmrazíme ve speciálním zařízení na teplotu kolem - 195°C a prohlížíme ve zmrazeném stavu.

Autor děkuje dr. Haně Landové a Ing. Aleně Jeřábkové z Knihovny ČZU a Petru Cihelkovi z OIKT ČZU za spolupráci na organizaci výstavy a přípravě její virtuální podoby.

Pár slov o autorovi

Doc. RNDr. František Weyda, CSc., narozen roku1949 v Praze.

Autor vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor entomologie. Do roku 2011 pracoval na Biologickém centru Akademie věd ČR (Entomologický ústav) v Českých Budějovicích. V současné době přednáší na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Zabývá se především výzkumem živočišných buněk a tkání (hlavně hmyzu) a vývojem digitálních technik pro biologické aplikace. Věnuje se hodně popularizaci vědy (donedávna člen Rady pro popularizaci vědy při AV ČR), kterou považuje za jeden z důležitých výstupů práce vědce. Často fotografuje jak profesionálně. Své fotografické práce vystavuje na výstavách reálných i virtuálních (http://www.wwg.cz). Podílí se rovněž na tvorbě populárně-vědeckých filmových a televizních dokumentů. Je také spoluautorem scénáře dokumentárního filmu o kůrovci: "Ips typographus - chcete mě?", který byl oceněn hlavní cenou za přírodovědecký dokument na Academia film Olomouc 2000. Je rovněž spoluautorem scénáře a členem realizačního týmu dalšího dokumentárního filmu "Louže" (2004), cyklu dokumentů „Kapitolky o havěti“ a dalších.

Autor je fascinován světy "makra" a "mikra". Vědecká digitální makrofotografie je jeho profesí i koníčkem. Nejvíce času ovšem tráví u elektronových mikroskopů, kde brouzdá po strukturách často nebývalých tvarů a funkcí a snaží se je fotograficky zachytit a ukázat i dalším lidem. Originální obrázky získané z elektronových mikroskopů jsou v šedé škále. Autor je někdy podrobuje dalšímu výtvarnému zpracování. To už potom nejsou fotografie vědecké, ale vědecko-populární nebo výtvarné. A právě pár ukázek z takové tvorby je na této výstavě.